Praporščak
Lokacija s QR kodo
Zgodovina društva

Ustanovni člani LD Rače so se pred šestdesetimi leti dogovorili, da bodo začeli načrtno in smotrno gospodariti, gojiti divjad, ki jim je bila zaupana in skrbeti za njen odlov.

 


 

 

Nekdanji, žal že preminuli, štirje lovci LD Rače


 

 

Takratni lovci so preudarno in strokovno gospodarili in načrtovali odstrel, zato si je divjad številčno opomogla. K povečanju števila divjadi je pripomogel tudi sam življenjski prostor. Takratni kmetje, souporabniki prostora, so obdelovali kmetijske površine predvsem ročno.Ličkanje koruze za zimsko krmljenje


 

Mehanizacija je bila takrat  zelo skromna, kemična zaščitna sredstva pa se niso uporabljala. Vse to je koristilo divjadi. Postopoma se je kmetijstvo razvijalo, razmere za divjad pa slabšale. Življenjski prostor divjadi v naši LD se je začel spreminjati. Želje po boljšem in večjem donosu so silile oba uporabnika življenjskega prostora k nujnejšemu in bolj strokovnemu pristopu. Pričele so se komasacije, melioracije, uporaba kemičnih zaščitnih sredstev in intenzivna pridelava na večjih površinah. Vsi ti novi dejavniki, ki so se pojavili v okolju, pa so imeli negativen vpliv predvsem na divjad. K vsemu temu je pripomogla še infrastruktura, kot so na primer ceste in posledično seveda tudi promet, ki  terjajo vedno večji davek. Vse več je povoženih živali, predvsem srnjadi. Življenjski prostor divjadi pa krči tudi urbanizacija.

 


Lovci so si tudi nekoč pomagali z mehanizacijo


 

 

Lovci LD Rače smo skozi vsa leta poskušali izgube male divjadi, predvsem fazana, nadomestiti z izpusti iz valjer ter s prilagojevalnimi oborami. Iz podatkov, ki jih razberemo iz arhiva, lahko razberemo, da so načrtovali vzgojo tudi do 1000 kebčkov. Od samega začetka padanja števila male divjadi se vsako leto v lovišče izpusti približno od 200 do 300 kebčkov. V lastni obori smo imeli tudi matično jato, tako smo vzgajali lastne kebčke.


 

Člani lovske družine 2006

Na dan 10.03.2006, je bilo v LD Rače včlanjenih 75 lovcev. Njihova starostna struktura je sledeča:

Zap

starostni razred

število lovcev   

% v razredu

po. star v  letu 2006

1

21–30let

4 lovcev

5 ,33  %

27.0 let

2

31–40 let

7 lovcev

9,33 %

36,5 let

3

41 – 50 let

5 lovcev   

6,66%

46,4 leta

4

51 - 60 let

34 lovcev

45,33 %

54,5 leta

5

61 – 70 let

12 lovcev

16,00 %

65,4 leta

6

71 – 80 let

7 lovcev

9,33 %

73,3 leta

7

81 – 90 let

6 lovcev

8,00 %

83,6 leta

Povprečna starost članov LD Rače je 56.6 leta.

Na dan 10.03.2006 je bilo delovne obveze oproščenih 27 lovcev ali 36 %. V petih letih bo delovnih obveznosti oproščenih še dodatnih 15 lovcev, kar pomeni, da bo skupno oproščenih 42 lovcev  oz. 56 %.

Popolnoma jasno je, da bodo izračuni in kazalci za naslednja leta še slabši, seveda ob predpostavki nespremenjenega števila članstva. Nekateri posamezniki še vedno menijo, da je tako stanje povsem dobro in da ni treba nikogar vabiti v LD. Pri tem se ne zavedajo, da  pri delu in lovu velikokrat sodelujejo isti lovci. Članstvo v LD je nujno potrebno pomladiti, predvsem zaradi naših ciljev v prihodnosti.

LOVCI, KI SO NEKDAJ BILI ČLANI LOVSKE DRUŽINE RAČE

zap. št.

priimek ime

datum rojstva

umrl

ostalo

1.

ADAM JOSIP

1.05.1933

21.11.2016

 

2.

ALFIREVIČ DEJAN

12.01.1976

 

BRISANJE 2018

3.

BRISTAN GORAZD

20.02.1981

 

IZSTOP 2015

4.

BRODNJAK ZVONKO

7.04.1949

15.01.2014

 

5.

CIGLER GORAN

3.09.1983

 

BRISANJE 2016

6.

DOLENC ANDREJ

7.02.1967

 

BRISANJE 2015

7.

EKART BOGOMIR

24.01.1955

 

IZSTOP 2020

8.

FERK DRAGOMIL

18.12.1921

13.05.2010

 

9.

GODEC IVAN

3.08.1930

25.03.2003

 

10.

GODEC ZVONKO

20.04.1940

6.04.2013

 

11.

GOJČIČ FELIKS

6.04.1932

19.07.2020

 

12.

GORENC BOJAN

5.08.1923

12.04.2016

 

13.

GORENC DUŠAN

10.05.1951

 

IZSTOP 1981

14.

HORVAT FRANC

20.01.1934

10.04.2013

 

15.

HVALEC MAKSIMILIJAN

3.08.1983

 

IZSTOP 2008

16.

KAC JOŽE

20.12.1977

 

IZSTOP 2019

17.

KLAJNŠEK ALOJZ

21.08.1942

16.01.2016

 

18.

KLAJNŠEK STANISLAV

27.09.1935

 

IZSTOP 2009

19.

KLASINC DANILO

5.05.1979

 

BRISANJE 2016

20.

KMETIČ BOŠTJAN

3.01.1975

 

IZSTOP 2001

21.

KMETIČ IVAN

26.03.1943

2.09.2007

 

22.

LIPOVEC SAMO

1.10.1966

 

IZSTOP 2011

23.

LOBNIK JOŽE

18.04.1965

26.05.2020

 

24.

MAKOVEC DUŠAN

20.04.1955

10.04.2010

 

25.

MEGLIČ ALOJZ

15.06.1955

27.03.2019

 

26.

MILEC ŠTEFAN

25.12.1924

2.11.2016

 

27.

MILOŠEVIČ FILIP

14.10.1994

 

BRISANJE 2018

28.

NEKREP DAVORIN

19.08.1977

 

IZSTOP 2014

 29. OGRIZEK ŠTEFAN
 04.12.1940  15.11.2021  

30.

PAPEŽ DANILO

23.08.1951

26.10.2020

 

31.

PAUMAN ANTON

10.11.1923

19.08.2007

 

32.

PEČNIK MILAN

22.04.1950

 

IZSTOP 2009

33.

PESEK JOŽE

21.02.1920

5.09.2011

 

34.

PESEK ZORAN

15.07.1966

 

IZSTOP 2016

35.

PIGNAR NEŽKA

22.12.1980

 

IZSTOP 2020

36.

PREMZL JOŽEF

21.02.1933

30.10.2017

 

37.

RADOJKOVIČ VOJISLAV

18.08.1941

8.04.2019

 

38.

SAGADIN AVGUST

21.09.1949

15.02.2011

 

39.

SAGADIN VILJEM

5.04.1951

28.08.2020

 

40.

SKODIČ ALBIN

22.09.1922

20.01.2017

 

41. SORŠAK SEBASTIJAN
 26.12.1973    IZSTOP 2021
42. SUČIČ MAJA
 09.05.1967   IZSTOP 2021

43.

SUČIČ MIRKO

13.01.1942

13.10.2007

 

44.

ŠEŠERKO ANTON

4.01.1953

23.10.2018

 

45.

ŠIBAL FRANC

12.06.1923

3.09.2008

 

46.

ŠVEGL ANTON

11.05.1957

 

IZSTOP 2016

47.

VARL ANDREJ

8.02.1946

1.04.2014

 

48.

VELEC FRANC

24.09.1944

 

IZSTOP 2020Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani