Praporščak
Lokacija s QR kodo
60. letnica LD Rače

Če hočete videti zbornika ob 60. Letnici LD Rače v elektronski obliki, kliknite Tukaj

Lovska družina Rače je bila ustanovljena pred 60 leti. Njeni ustanovitelji so bili takratni ljubitelji narave in lova. Članstvo v lovski družini Rače se je iz leta v leto povečevalo, dokler ni leta 1996 doseglo svoj višek. Po letu 1996 pa je članstvo začelo upadati. Danes lovska družina šteje 75 članov. Vzporedno s številčnostjo članstva se je tudi število male divjadi iz leta v leto dvigovalo. Z loviščem se je začelo načrtno gospodariti.

  

Tako v letih med 1956 in1974 beležimo velik porast male divjadi: jerebice, race mlakarice, zajca in fazana. V porastu pa je bila tudi avtohtona divjad – srnjad. V začetku 60-ih se je pokazala potreba po izgradnji lovskega doma in ostalih objektov za potrebe sodobnega delovanja lovske družine. Gradnja lovskega doma se je začela 1962 leta, hkrati pa se je začelo razmišljati o nakupu zemljišča. S prostovoljnim delom lovcev, kar pomeni na tisoče in tisoče ur opravljenega neplačanega dela, se je zgradilo to kar vidite danes, jutri bo ostal samo še spomin in tisto, kar nam bo uspelo dokumentirati. Naši predhodniki so nam pustili bogato dediščino, na katero smo mlajši lovci še kako ponosni.

  

Da bi to dediščino ohranili, smo lovci vložili veliko sredstev v samo obnovo in vzdrževanje objektov. V zadnjih 15- ih letih smo obnovili gospodarsko poslopje, letno kuhinjo in zamenjali strešno kritino lovskega doma. V letih 2000 - 2006 smo zgradili oboro in gospodarski objekt za vzrejo kebčkov, v lovski dom napeljali vodovod, centralno plinsko ogrevanje, obnovili celotno notranjost lovskega doma ter leta 2003 kupili kmetijsko zemljišče za potrebe delovanja LD in dobrobit divjadi. Po letu 1970 so se življenjski pogoji predvsem za malo divjad zelo poslabšali. V naravi so se začela velike spremembe.

 

Nastajale so monokulture, pojavljat se je začelo vse več umetnih gnojil in kemičnih zaščitnih sredstev ter škropiv, začela se je strojna obdelava njiv, travnikov…Vsi ti posegi so močno vplivali na število male divjadi. Posledice nestrokovnega poseganja v naravo čutimo še danes in čutile jih bodo tudi generacije za nami. Trditev, da je vzrok za upad številčnosti male divjadi kriva lovčeva puška, je trditev tistih, ki so dovolili, da so se kemična sredstva in škropiva uporabljala preko mere in brez nadzora. Lovec LD Rače je lovec prihodnosti in strokovni varuh narave.

  

Da bi posameznik dosegel ta družbeni status, mora biti strokovno podkovan in discipliniran, upoštevati mora etične zahteve in se vselej zavzeti za varstvo življenjskega prostora divjadi. Njegova strokovna podkovanost terja obsežno znanje o odnosih med divjimi živalmi, življenjskimi prostori in o nalogah lova, kot potrebnega mehanizma za reguliranje divjadi, in znanje o trajnostni rabi naravnih virov ter seveda brezhibno praktično lovsko znanje in sposobnosti. Tak lovec bo lovil v sozvočju z dogajanji v naravnih ekosistemih in bo tako zadostil tudi vsem zahtevam varstva narave. Vedenje in delovanje lovca se bosta v prihodnosti ocenjevala po še posebno strogih etičnih merilih.

  

Zato se moramo strogo držati pravil lovske pravičnosti, ki je glede na stopnjo tehnološkega razvoja in odnosa človeka do živali prav tako predmet nenehnih sprememb. Lov bo v bodoče moč upravičevati samo z dobrimi argumenti. Lovstvo ni samo lovljenje divjadi, kot ga nekateri pojmujejo, temveč je dejavnost trajnega gospodarjenja z divjadjo. Še več, lovci gojimo malo divjad, jo spuščamo v naravo, skrbimo za njeno pravilno razmnoževanje, njeno številčnost in skrbimo za varstvo narave, za njihove mejice, kjer ta divjad najde svoja zatočišča, sodelujemo v vsakoletni čistilni akciji. Lovci smo vodilni v regiji, ki se zavzemamo za čisto okolje, za boljši jutri. Spoštovani, lovčevo orožje ni puška, temveč lovčevo znanje, njegova sposobnost prilagoditve vsem potrebam sodobne družbe ter nenehno izobraževanje in spoštovanje življenjskih vrednot.

  

Razvoj slovenskega gospodarstva od nas zahteva, da se umaknemo sodobni avtocesti, ki bo potekala nekaj metrov stran od lovskega doma. Vso naše znanje, moč in energijo pa smo začeli vlagati v iskanje nove lokacije za gradnjo novega lovskega doma. To lokacijo smo našli v opuščeni gramozni jami streljaj daleč od starega lovskega doma. Pri tem pa smo naleteli na veliko pomoč in razumevanje občine Rače-Fram, še posebej župana Branka Ledineka, ki mu ob tej priliki lahko rečem samo hvala. Spoštovani! Ob tej priliki lahko zagotovim, da bomo lovci LD Rače še naprej varuhi narave, ki bomo spoštovali to, kar nam je narava dala. Še posebej pa se zahvaljujem vsem sponzorjem, donatorjem in vsem tistim, ki ste kakorkoli pomagali lovcem pri njihovi osnovni in društveni dejavnosti.

Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani