Praporščak
Lokacija s QR kodo
Otvoritev lovskega doma


Lovci LD Rače smo, ob pristojnosti našin prijateljev in simpatizerjev ter vseh, ki so nam kakorkoli pomagali do novega lovskega doma, slednjega 20.06.2009, še uradno in svečano predali svojemu namenu.

Veseli smo, da ta otvoritev sovpada s 60.letnico delovanja Lovske družine Rače. Obeleževanje naše obletnice je tesno povezano s pomembnimi mejniki v razvoju lovskega delovanja na slovenskem. Obdobje 1946 - 1950 je zelo pomembno za ustanavljanje in organizacijo lovskih družin in organizacij pri nas. In v tem obdobju ima svoje korenine tudi naša družina.Danes raški lovci s ponosom zremo na preteklih 63 let delovanja, sadovi našega dela so vidni in trajni. Z optimizmom zremo na prihodnost slovenskega lovstva. Raški lovci se lahko pohvalimo z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami, katerih rezultati so opazni pri trajnostnem gospodarjenju z divjadjo. V teh letih smo s svojo skbjo za divjad uspeli ohraniti veliko živalsko raznolikost. Delo raškega lovca je in bo temeljilo na varovanje narave in ohranjanju čistega in ljudem prijaznega okolja. Ves čas svojega delovanja smo se vključevali v vse aktivnosti in dejavnosti v občini, kjer je bila naša prisotnost potrebna in želena. Za številne dejavnosti, v katere se vključujemo oziroma jih organiziramo sami, opravimo letno več kot 3000 prostovoljnih ur.Prav prostovoljnost in ljubezen do narave sta neprecenljivi vrednosti, ki lovskim organizacijam dajeta svojo posebnost. To je dejstvo, ki opravičuje našo zahtevo, da delujemo v javnem interesu. Vse naše delo pa je poplačano, ko se sprehodimo po našem lovišču in v njem vidimo zdravo srnjad, fazane, zajce, jerebice, race mlakarice in druge ne lovne živali.

Ključni vzroki, da smo danes tukaj, pa segajo v obdobje 2002-2003. Takrat smo že imeli neuradna obvestila o poteku trase avtoceste. Konec leta 2003, tik pred obvestilom o poteku trase avtoceste čez lastnino našega (sedaj že bivšega) lovskega doma, smo začeli z aktivnostmi, ki so vključevale čim boljšo prodajo naše dotedanje lastnine, hkrati pa smo že iskali novo lokacijo za gradnjo novega lovskega doma. Potekali so intenzivni pogovori o lokaciji, velikosti, uporabnosi znotraj družine in na nivoju občine Rače-Fram, vključno z drugimi, pomembnimi subjekti. Po uspeli in dobro opravljeni kupčiji smo kupili novo zemljišče v velikosti 13.545 m2, na lokaciji Podova 79.Temeljni kamen za izgradnjo novega lovskega doma smo postavili 29.04.2008. Sam začetek gradnje je potekal pospešeno. Seveda, brez težav tudi pri naši gradnji ni šlo, a smo jih s pomočjo občine in nekaterih posameznikov sproti in uspešno reševali, tako, da je gradnja potekala po zastavljenem terminskem planu in je bila zaključena v dogovorjenem roku. Da je vse teklo zares hitro, dokazujejo dela, ki so tekla vzpordno z gradnjo, saj je bila v dom hitro speljana električna energija, vodovod, prav tako so tudi zunanje površine vse bolj dobivale urejeno podobo; pri tem mislim predvsem na alsfaltiranje parkirnih prostorov in ureditev mosu čez potok Prednica.

V prihodnje še nas čaka veliko dala, saj moramo dokončati prostore v mansardi in urediti okolico. Za nas je najpomembnejše, da bomo z novim domom gospodarno ravnali. V novem domu, ki bo namenjen tudi širši javnosti za organizacijo družbenih prireditev, imamo sejno sobo, manjšo dvorano in kuhinjo, sanitarije, prostor za izkoževanje divjadi, hladilnico, zbiralnico divjadi ter manjša prostora za tehnične stvari.Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani