Praporščak
Lokacija s QR kodo
Uporabniško ime:
Geslo


KRATEK OPOMNIK UPLENITELJU VISOKE DIVJADI


Strel na vsako divjad naj bo lovsko pravičen in natančen. Divjad naj pade v ognju.

Uplenjeno divjad iztrebimo na licu mesta oz. uplenitve. Zraven divjadi ostanejo samo notranji organi, potrebni za pregled divjačine.

Uplenitelj pokliče preglednika divjačine in komad obesi v klavnico takoj po uplenitvi.
Telefonske številke preglednikov so izobešene v klavnici. Vse potrebne podatke bo v obrazce vpisal preglednik divjačine.

Po pregledu mora uplenitelj komad pripraviti za hladilnico, vse prostore pa za sabo pospraviti in oprati.

Klavniške odpadke mora uplenitelj v roku 24 h odpeljati v mrhovišče, ki mu določi preglednik divjačine.

V primeru zgrešenega strela je potrebno TAKOJ poklicati revirnega vodjo, in strel čitljivo vpisati v knjigo zgrešenih strelov.

Ob zgrešenem strelu se je potrebno posvetovati z revirnim vodjem ali gospodarjem oz. njegovim pomočnikom o tem, ali je potrebno iskanje morebitne zastreljene divjadi s psom krvosledcem.
Za potrebe iskanja zastreljene divjadi je potrebno obvezno aktivirati kinološkega referenta tov. Peharja.


Lovski blagor!                                                                                                                 

Gospodar
J
ulijan Javnik


Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani