Praporščak
Lokacija s QR kodo
   GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 2019

            Predlog!         

 
Mesec
Predvidena dela
Nosilci
JANUAR
Lovi na lisice po planu lova
Zalaganje krmišč
Družinsko ocenjevanje trofej
Ocenjevanje trofej OZUL
Delo pri lovskem domu
Lovovodje
Lovci
Gospodar
Gospodar
Hišnik
FEBRUAR
Lovi na lisice po planu lova
Zalaganje krmišč
Pogostitev kmetov
Delo pri lovskem domu
Zalaganje solnic
Lovovodje
Lovci
Gospodar
Hišnik
Revirni vodje
MAREC
Zbor lovcev 06.03. ob 18. uri
Občni zbor 16.03. ob 18. uri
Delo pri lovskem domu
Starešina
Starešina
Hišnik
APRIL
Čistilna akcija 06.04. ob 8. uri
Preizkus pušk risanic 07.04. od 9:00 do 11:00
Lovski tabor mladih 12.04. ob 8. uri
Štetje srnjadi 13.04. zvečer
Štetje srnjadi 14.04. zjutraj
Preizkus pušk risanic 14.04. od 9:00 do 11:00
Popravilo prež do 30.04.
Priprava majskega drevesa 27.04. ob 9. uri
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 1
Vešner D.
Ogrizek M.

Vešner D.
Revirni vodje
Revirni vodje
Ogrizek M.

Revirni vodje
Gospodar
Hišnik
MAJ
Postavitev majskega drevesa - 01.05. ob 16. uri
Pričetek lova na srnjad po pravilniku LD Rače
Deklovna akcija 11.05. ob 8. uri
Kinološka prireditev PNZ ptičarjev 04.05. ob 8. uri
Ureditev okolice lovskega doma - REVIR 2
Gospodar
Gospodar
Gospodar

Pehar M.

Hišnik
JUNI
Trening za meddružinsko strelsko tekmo 01.06.
Meddružinska strelska tekma 02.06.
Sodelovanje pri občinskem prazniku
Urejanje okolja lovsekga doma - REVIR 3
Ogrizek M.

Ogrizek M.
Starešina
Hišnik
JULI
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 4
Priprava na veselico in srečolov
Lovska veselica 13.07.
Pospravljanje po veselici
Hišnik
Gospodar
Gospodar
Gospodar
AVGUST
Urejanje okolce lovskega doma - REVIR 5
Hišnik
SEPTEMBER
Lov na race mlakarice
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 1
Nabava fazanov po sklepu UO
Družabno srečanje ali izlet
Lovovodje
Hišnik
Starešina
Starešina
OKTOBER
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 2
Družinska strelska tekma 05.10. ob 13. uri
Lov na malo divjad po planu lova
Hišnik
Ogrizek M.
Gospodar
NOVEMBER
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 3
Lov na malo divjad po planu lova
Izdelava ali popravilo krmišč za fazane do 15.11.
Zalaganje krmišč
Skupni lov z gosti in Ribnico 17.11.
Koline 29. in 30.11.
Hišnik
Gospodar
Revirni vodje

Lovci
Starešina
Lovci
DECEMBER
Lov na malo divjad po planu
Zalganje krmišč
Predaja trofej za ocenjevanje do 30.12.
Gospodar
Lovci
GospodarOpomba: Vse dodatne informacije so na voljo pri starešini, gospodarju in upravniku lovskega doma.

V Podovi, 06.03.2019

                                                                                Gospodar:

                                                                                     Julijan Javnik l.r.

 


Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani