Praporščak
Lokacija s QR kodo
   GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 2022

            Predlog!         

 
Mesec
Predvidena dela
Nosilci
JANUAR

Lovi na lisice po planu lova
Zalaganje krmišč
Družinsko ocenjevanje trofej
Ocenjevanje trofej OZUL
Delo pri lovskem domu


Lovovodje
Lovci
Gospodar
Gospodar
Hišnik
FEBRUAR

Lovi na lisice po planu lova
Zalaganje krmišč
Delo pri lovskem domu
Zalaganje solnic


Lovovodje
Lovci
Hišnik
Revirni vodje
MAREC

Čistilna akcija 19.03.
Občni zbor 26.03. ob 18. uri


Vešner D.
Starešina/Hišnik
APRIL

Preizkus pušk risanic 09.04. od 9:00 do 11:00
Štetje srnjadi 08.04. zvečer
Štetje srnjadi 09.04. zjutraj
Preizkus pušk risanic 23.04. od 9:00 do 11:00
Popravilo prež do 30.04.
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 1

Ogrizek M.
Revirni vodje
Revirni vodje
Ogrizek M.
Revirni vodje
Gospodar
Hišnik

MAJ

Pričetek lova na srnjad po pravilniku LD Rače
Delovna akcija 14.05. ob 8. uri
Ureditev okolice lovskega doma - REVIR 2
Dela pri obori

Gospodar
Gospodar
Hišnik
Gopodar

JUNI

Trening za meddružinsko strelsko tekmo 11.06.
Meddružinska strelska tekma 12.06.
Sodelovanje pri občinskem prazniku
Urejanje okolja lovsekga doma - REVIR 3
Dela pri obori


Ogrizek M.
Ogrizek M.
Starešina
Hišnik
Gospodar
JULI

Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 4
Priprava na veselico in srečolov
Lovska veselica
Pospravljanje po veselici


Hišnik
Gospodar
Gospodar
Gospodar
AVGUST
Urejanje okolce lovskega doma - REVIR 5
Hišnik
SEPTEMBER
Lov na race mlakarice
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 1
Družabno srečanje ali izlet
Lovovodje
Hišnik
Starešina
OKTOBER

Kinološka prireditev
Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 2
Družinska strelska tekma 01.10. ob 13. uri
Lov na malo divjad po planu lova

Pehar M.
Hišnik
Ogrizek M.
Gospodar
NOVEMBER

Urejanje okolice lovskega doma - REVIR 3
Lov na malo divjad po planu lova
Izdelava ali popravilo krmišč za fazane do 15.11.
Zalaganje krmišč
Skupni lov z gosti in Ribnico 17.11.


Hišnik
Gospodar
Revirni vodje
Lovci
Lovci

DECEMBER

Lov na malo divjad po planu
Zalganje krmišč
Predaja trofej za ocenjevanje do 30.12.
Priprava sprememb Pravil in Poslovnika
Zaključni lov

Gospodar
Lovci
Gospodar
Starešina
GospodarOpomba: Vse dodatne informacije so na voljo pri starešini, gospodarju in upravniku lovskega doma.

V Podovi, 17.03.2022

                                                                                Gospodar:

                                                                                     Boris Zupanič l.r.

 


Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani