Praporščak
Lokacija s QR kodo
70. letnica LD Rače


Malo je društev, ki se lahko pohvalijo z napolnjenimi sedmimi križi obstoja in delovanja. Med njimi je veliko lovskih družin in sem sodi tudi naša Lovska družina Rače. Razlog v tako dolgem aktivnem in učinkovitem delovanju tiči ravno v imenu oziroma neformalni obliki združevanja – »v družini«

          

V letu 2016 na slovenskem praznuje svojo 70- letnico množica lovskih družin. To pomeni, da je kruta druga svetovna vojna grobo posegla tudi med predvojni lov in lovce. Veliko število lovcev po vsej Sloveniji je takoj po končanju morije začutilo potrebo po organiziranem delovanju lovskih skupnosti. Tako postane leto 1946 eno izmed prelomnic v lovstvu na območju današnje Slovenije.

         

Kljub raznim burnim dogodkom v iskanju prave formalne oblike takratne širše države, ki je zamenjala kar nekaj imen (DFJ, FLRJ, SFRJ) lovske družine dočakajo v isti obliki rojstvo nove Republike Slovenije in ustanovitev kopice ministrstev, direktoratov, agencij in uradov. Ti vsak na svojem področju dnevno posegajo v lovsko bit preko zakonov, uredb, pravilnikov, aktov in še bi se našlo kakšne birokratske navlake.

         

Kljub temu slovenski lovci ne klonemo niti pod jarmom lastnih oblastnikov, ki nam želijo krojiti in oteževati naše poslanstvo. Vse bolj postajamo birokrati in zapisnikarji ter poročevalci prej naštetim organom, da le-ti nato odločajo o usodi divjadi in narave, lovcem pa nalagajo izvrševanje njihovih dostikrat nesmiselnih odločitev.  

Pri svojem poslanstvu se lovci  ne moremo izogniti tudi nevladnim organizacijam ali tako imenovanim iniciativam za marsikaj. Vsiljuje se nam, da so souporabniki prostora in kot taki relevanten sogovornik in upoštevanja potreben dejavnik. Moti jih naše izvrševanje nalog po koncesijski odločbi, torej lov.

         

Verjetno pa jih moti tudi zimsko krmljenje ptic ter ostalih prehrane potrebnih divjih živali, saj smo pri tem delu še vedno osamljeni. Prav tako te iniciative morda moti naša naravovarstvena funkcija, saj se nam razen redkih izjem ne pridružujejo pri naših tradicionalnih čistilnih akcijah.


  

Spoštovani bralec!

Naj ti naslednji zapisi pomagajo pričarati vsaj nekaj lovskega občutka, približno takšnega, kakršen je prisoten med lovskimi tovariš naše družine. Če pa bodo vrstice z lovsko tematiko zanetile kakšno iskrico lovskega duha v tebi, te vabimo v naše vrste.

 

Lovski zdravo!

 

                                                                         Sebastijan Soršak

                                                                        starešina LD Rače                         


Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani